Drug tests - ofte stillede spørgsmål

Hvad er en drug test? En drug test er en diagnostisk test som kan spore narkotika i menneskelig urin, spyt, sved, blod eller hår. De mest udbredte drug tests sporer på urin og spyt.

Er en drug test 100% sikker? Nej, en drug test er en screeningsanalyse som måler ud fra en given grænseværdi (ng/ml) og kan aldrig være 100% sikker. Normalt ligger drug tests af god kvalitet på en sikkerhed omkring 96-99%.

Hvad gør man hvis en person er positiv på en drug test, men nægter indtag af den pågældende narkotika? Så SKAL der foretages en konfirmatorisk analyse på et laboratorium, en såkaldt GC/MS analyse. GC/MS analysen er juridisk gyldig.

Hvilke stoffer kan man teste for? Stort set alle former for narkotika. Der findes i dag reagenser som kan spore langt de fleste typer af narkotika.

Hvor længe kan narkotika spores med en drug test? Det kommer helt an på hvilken type narkotika det drejer sig om. Til eksempel kan hash spores i helt op til 6-8 uger og amfetamin kun i 2-4 døgn. De hurtige stoffer som amfetamin, kokain og met-amfetamin / ecstasy kan generelt spores i få døgn hvorimod hash, benzodiazepiner og metadon kan spores i længere tid.

Betyder en utydelig teststreg at testen er positiv? Det er helt normalt at aflæsningsstregerne på en drug test kan variere i styrke i forhold til hinanden. Mindste antydning af en streg SKAL altid tolkes som et negativt resultat!

Hvad betyder positivt og negativt resultat egentlig? Et positivt resultat betyder at testen HAR reageret på den pågældende narkotika. Et negativt resultat betyder at testen IKKE har fundet spor af stoffer i prøven.

Kan medicin give positivt resultat på en drug test? Ja, visse typer af medicin kan give positivt udslag på en drug test. Der kan være tale om lægemidler med indholdsstoffer som får testen til at reagere. Drug tests sporer generelt meget bredt og derfor kan man godt få positive resultater ved indtag af visse legale lægemidler. For eksempel vil Kodimagnyl give positivt udslag på en opiat test fordi testen sporer på hele opiat gruppen, altså heroin, kodein og morfin. Kodimagnyl indeholder kodein og derfor vil drug testen reagere. Dette kaldes krydsreaktion.

Kan man anvende en drug test flere gange? Nej! Alle drug tests er éngangstests og kan derfor selvfølgelig kun anvendes én gang.

Hvor længe kan en drug test holde sig? Det kommer lidt an på kvaliteten af reagenset i testen, men de fleste drug tests kan holde sig i ca 14-16 måneder.

Er der forskel på hvor længe narkotika kan spores i urin og spyt? Ja, generelt er sporingstiden meget kort i spyt. For eksempel kan hash kun spores i få timer i spyt, hvorimod det kan spores i flere måneder i urinen. For stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy, er sporingstiden ca 24-48 timer i spyt og 2-3-4 døgn i urin. Se detaljerede detektionstider for narkotika i urin her

 

Flere spørgsmål undervejs ... (opdateret 14. maj 2013)